Kolejny etap realizacji projektu „Na ratunek”. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy” to projekt realizowany przez Powiat Tomaszowski jako beneficjenta wiodącego.

„Na ratunek”. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski,

Czytaj dalej
Translate »