Transgraniczna konferencja samorządów lokalnych.

30 marca  2017 r. w Sokalu na Ukrainie odbyła się ,,Transgraniczna konferencja samorządów lokalnych” delegacji z Powiatu Tomaszowskiego i samorządowców Rejonu Sokalskiego. Jerzy Wereszczak- Wicestarosta i Prezes Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego przekazał informacje o zadaniach, funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych samorządu powiatowego. Barbara Pakosik- Skarbnik Powiatu omówiła dochody i wydatki powiatu na przykładzie budżetu za 2016 rok. Mariusz Zając- Burmistrz Tyszowiec przedstawił zadania i funkcjonowanie  samorządu gminnego. Katarzyna Kyć- Dyrektor Powiatowego Centum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim przedstawiła zadania i funkcjonowanie PCPR oraz zasady udzielania pomocy społecznej w Polsce.  Antoni Wawryca- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach przedstawił  działalność, zasady funkcjonowania i finansowania DPS w Tyszowcach.
W trakcie dyskusji padało wiele pytań ze strony partnerów z Ukrainy z uwagi na aktualnie prowadzone prace dotyczące decentralizacji władzy, reformy samorządowej i finansowej.

Translate »