Umowa o współpracy z partnerami z Ukrainy.

12 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim Jerzy Wereszczak- Wicestarosta , Prezes Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego oraz Cezary Girgiel- Burmistrz Łaszczowa i Wiceprezes Stowarzyszenia podpisali Umowę o współpracy z Asocjacją Rad Sokalszczyzny. Umowę ze strony partnera z Ukrainy podpisał Wiktor Prytulko- Dyrektor biura Asocjacji. Strony umowy zobowiązały się do rozwoju współpracy w zakresie gospodarki, kultury, nauki, sportu, turystyki, opieki zdrowotnej oraz wymiany doświadczeń.
Po uroczystym podpisaniu umowy w obecności burmistrzów i wójtów z terenu Powiatu Tomaszowskiego i Rejonu Sokalskiego goście zainteresowani rozwojem Odnawialnych Źródeł Energii na Ukrainie obejrzeli farmę fotowoltaiczną o mocy 990 kW w Jezierni, gmina Tomaszów Lubelski.

Translate »