Porozumienie o współpracy z IUNG PIB w Puławach.

12 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim Jerzy Wereszczak- Wicestarosta , Prezes Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego oraz Cezary Girgiel- Burmistrz Łaszczowa i Wiceprezes Stowarzyszenia podpisali porozumienie o współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach. IUNG PIB w Puławach w ramach porozumienia wykona analizę pn.,, „Koncepcja Strategii rozwoju biogospodarki w powiecie tomaszowskim” dotyczącej istniejącego potencjału w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów biomasy do produkcji biogazu oraz możliwych kierunków rozwoju tej dziedziny w poszczególnych gminach Powiatu Tomaszowskiego.Analiza zostanie wykonana w ramach realizowanego projektu ,,BioEcon, Nowe strategie dotyczące  biogospodarki w Polsce” finansowanego z Programu Horyzont 2020, realizowanego w latach 2015- 2020.

 

 

Translate »