Wizyta delegacji Rejonu Sokalskiego.

26 czerwca 2017 r. Jan Kowalczyk- Starosta i Jerzy Wereszczak- Wicestarosta przyjęli delegację  Rejonu Sokalskiego w składzie:  Mykola Pasko- Przewodniczący Rady Rejonu Sokalskiego, Wasilij Bojko- Wiceprzewodniczący Rady, Irina Zadolynna- p.o. Przewodnicząca  Sokalskiej  Państwowej Administracji, Roman Szwed- Dyrektor Szpitala Rejonowego w Sokalu. W trakcie spotkania został podpisany  wniosek aplikacyjny pn.,,Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski , Białorusi i Ukrainy” w ramach Programu PL-BY-UA na lata 2014-2020, Cel tematyczny:3. Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (Bezpieczeństwo), Priorytet: 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych.
Wniosek został podpisany także przez partnerów uczestniczących w projekcie, tj. Rejon Żabinkowski z Białorusi, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim i Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

Translate »