Przebudowa dróg powiatowych.

Informacja Pana Jana Kowalczyka – Starosty Tomaszowskiego przedstawiona w dniu 10 października 2017 roku na Sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim dotycząca wykonanych i wykonywanych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.
1. Dokonano odbioru przebudowanej drogi powiatowej na odcinku Posadów – Telatyn o długości 5, 400 km, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości do 63,63% oraz ze środków gminy Telatyn.
2. Trwają prace drogowe dotyczące przebudowy drogi powiatowej Tyszowce – Nabróż – Żulice o długości 11,230 km, realizowanego za kwotę 3 mln 537 tys. zł, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz przez samorządy Gmin Tyszowce, Łaszczów i Telatyn. Planowany termin zakończenia prac do 26 listopada 2017 roku.
3. Dokonano odbioru prac mostowych związanych z przebudową trzech obiektów mostowych na rzekach Huczwa, Rzeczyca, Szyszła. Na dzień 10 października zaplanowany jest odbiór trzech jednokilometrowych odcinków drogi powiatowej na odcinku Zimno – Dyniska. Zadania te realizowane są łącznie za kwotę 1 mln 815 tys. złotych i dofinansowane z budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej (będącej w dyspozycji Ministra Infrastruktury i Budownictwa) w wysokości 50% wartości zadania na kwotę 1 mln 543 tys. 900 zł.
4. Wyłoniono także wykonawcę na przebudowę 5,6 km dwóch odcinków drogi powiatowej Zimno – Dyniska za kwotę 1 mln 469 tys. zł (z wykorzystaniem pozostałej kwoty otrzymanej z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa), stanowiących kontynuację realizowanych jednokilometrowych dojazdów drogowych do przedmiotowych mostów.
5. Zakończono przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 3527L w miejscowości Nedeżów (gm. Jarczów) o długości 760 mb z kwotę ok. 188 tys. zł.
6. Dokonano odbioru zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Czartowczyk – Czartowiec o długości 4,3 km oraz 100 metrowego odcinka drogi powiatowej w Tyszowcach za łączną kwotę 927 tys. złotych. Zadanie dofinansowane jest przez samorząd gminny.
7. Zakończono przebudowę dróg powiatowych na terenie gm. Ulhówek w miejscowości Rokitno (odcinki dróg Rokitno-Rzeplin i Rokitno-Posadów) o łącznej długości 2,5 km, realizowanych za kwotę 513 tys. zł przy dofinansowaniu Gminy Ulhówek.
8. Dokonano przebudowy dróg powiatowych na terenie miasta Tomaszów Lubelski tj. odcinek ul. Kopernika (dł. 0,566 km) oraz dwa odcinki na ul. 29 Listopada (o dł. 0, 100 km na wysokości skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego oraz o dł. 0,451 km), realizowanych za kwotę 424 tys. zł przy dofinansowaniu samorządu miejskiego.
9. Zgłoszono do odbioru prace drogowe związane z przebudową dróg powiatowych na terenie gminy Krynice o łącznej długości 4,010 km za kwotę 819 tys. przy dofinansowaniu zadania przez Gminę Krynice.
10. Rozstrzygnięto postępowanie w zakresie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3517L na odcinku Rzeplin-Wasylów Wielki” w zakresie m.in. ułożenia w pasie gruntowej drogi powiatowej płyt drogowych stanowiących własność gminy Ulhówek w ilości 2 640 m2 (długości 1 km 320 mb) za kwotę 85 tys. zł z planowanym terminem wykonania do 15 listopada 2017 roku.
11. Na mocy zawartego z Gminą Tarnawatka Porozumienia Powiat Tomaszowski przekazał prowadzenie zarządu nad drogą powiatową 3263L (Majdan Wielki-Pańków) w zakresie przebudowy tej drogi w miejscowości Pańków o długości 1 km. Gmina Tarnawatka wyłoniła wykonawcę kompleksowej przebudowy drogi za kwotę 1 mln 40 tys. zł z terminem wykonania do 15 listopada 2017 roku. Zadanie to dofinansowane jest dodatkowo ze środków tzw. funduszu leśnego będącego w dyspozycji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz ze środków Gminy Tarnawatka.

Translate »