,,Od szkolenia do zatrudnienia”- rekrutacja do projektu OHP

Ochotnicze Hufce Pracy we wrześniu 2017 r. rozpoczęły rekrutację uczestników do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Gwarancji dla młodzieży.
Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników objętych wsparciem, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.
Projekty stanowią odpowiedź na problem wysokiego bezrobocia wśród ludzi młodych. Działania projektowe są kompleksową ofertą wsparcia, wykorzystującą niezbędne formy pomocy ukierunkowane na doprowadzenie uczestnika projektu do zatrudnienia.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone kursy zawodowe w zawodach dostosowanych do potrzeb lokalnych przedsiębiorców, którzy w uczestnikach widza swoich potencjalnych pracowników.
Więcej informacji można uzyskać w Komendzie Wojewódzkiej OHP w Lublinie, ul. Lubomelska 1-3, oddz. w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 120 oraz na stronie: http://www.lubelska.ohp.pl

Translate »