Projekty unijne w szkołach zawodowych.

Projekt „Kompetencje w zawodzie drogą do kariery” realizowany jest od 01.07.2017 roku do 30.09.2019 roku przez Powiat Tomaszowski w partnerstwie z Syntea S.A. na terenie powiatu tomaszowskiego w Zespole Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim oraz Zespołu Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego.
Celem projektu jest poprawa, jakości kształcenia w szkołach  prowadzących kształcenie zawodowe w ZS3 i ZS4, zwiększenie szans na rynku pracy310 uczniów (75 Kobiet i , 235 Mężczyzn)  szkół objętych projektem  na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji 33  nauczycieli z tych szkół.
W ramach projektu w obu szkołach odbędą się:
1. Staże zawodowe dla 111 uczniów.
2. Szkolenia dla uczniów w standardzie VCC oraz szkolenia specjalistyczne w ZS3:
– Programy biurowe w administracji VCC dla branży ekonomicznej,
– Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D VCC dla branży informatycznej,
– Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D VCC dla branży budowlanej,
– Administrator sieci komputerowych VCC dla branży informatycznej,
– Podstawy techniki światłowodowej VCC dla branży informatycznej,
– Programowanie robotów VCC dla branży informatycznej,
– Barman VCC dla branży hotelarskiej i gastronomicznej,
– Wykonywanie usług kelnerskich VCC dla branży gastronomicznej,
– Autoprezentacja i wystąpienia publiczne VCC dla branży ekonomicznej,
– Kurs obróbki obrazu z elementami fotografowania dla branży informatycznej,
– Kucharz dla branży gastronomicznej,
– Sporządzanie i ekspedycja potraw kuchni europejskiej dla branży gastronomicznej Kursy i szkolenia.
3. Doskonalenie kadry nauczycielskiej ZS3:
– Podstawy techniki światłowodowej VCC ,
– Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D,
4. Szkolenia oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów ZS4:
– Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D VCC,
– Monter instalacji fotowoltaicznych VCC ,
– Język niemiecki dla operatorów maszyn sterowanych numerycznie CNC LC VCC,
– Podstawy techniki światłowodowej VCC ,
– Język angielski dla branży samochodowej poziom B1-B2,
– Operator wózków jezdniowych podnośnikowych,
– Kurs nauki jazdy kat. B,
– Operator koparko-ładowarki.
5. Doskonalenie kadry nauczycielskiej ZS4
– Projektowanie w systemach CAD/CAM oraz programowanie obrabiarek CNC,
– Obsługa programu SOLDCAM – podstawy modelowania w Solidworks,
– Obsługa programu SOLDCAM – wprowadzenie frezowanie 2D,
– Obsługa programu SOLDCAM – wprowadzenie toczenie,
– Systemy Common Rail – budowa, obsługa, sprawdzanie, naprawa cz I i II,

Projekt „Kompetencje w zawodzie drogą do kariery” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Budżet projektu ogółem wynosi: 1 622 949,12 zł, w tym  kwota dofinansowania wynosi: 1 460 654,20 zł.

W ZS Nr 3 i Nr 4 realizowany jest także projekt pn.,,Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa: 13.Infrastruktura społeczna, Działanie: 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. Okres realizacji projektu od: 2016-06-23 do: 2018-11-30.
Budżet projektu ogółem wynosi: 3 017 198,98 zł, w tym  kwota dofinansowania wynosi: 2 564 619,13 zł.


Na załączonych zdjęciach zajęcia z kursu na operatora wózków widłowych oraz  zakupiony w ramach projektu samochód do nauki jazdy kat. B .

 

Translate »