Inwestycje drogowe w Powiecie Tomaszowskim- 2017

W  2017 r. Powiat Tomaszowski przebudował 40,347 km dróg powiatowych o  łącznej wartości 12 mln 728 tys. zł przy dofinansowaniu zadań ze środków unijnych (PROW 2014-2020), z budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej, tzw. funduszu leśnego Lasów Państwowych oraz samorządów gminnych.
1.  W ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz samorządu Gminy Telatyn dokonano przebudowy 5,4 km odcinka drogi powiatowej Nr 3516L Posadów – Telatyn za kwotę 1 mln 695 tys. zł
2. Korzystając także z przedmiotowego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz samorządów Gmin Tyszowce, Łaszczów i Telatyn dokonano przebudowy drogi powiatowej Nr 3512L Tyszowce – Nabróż – Żulice o długości 11,230 km. wartość zadania 3 mln 537 tys. zł.
3. Przebudowano trzy mosty zlokalizowane na rzekach: Huczwa, Rzeczyca i Szyszła wraz z odcinkami 8,6 km drogi powiatowej Nr 3522L  (Łaszczów) Zimno – Dyniska Stare. Zadanie zrealizowane zostało za łączną kwotę 3 mln 309 tys. zł i dofinansowane z budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej (będącej w dyspozycji Ministra Infrastruktury i Budownictwa) na kwotę 1 mln 543 tys. 900 zł oraz przez samorządy gmin Łaszczów i Ulhówek.
4. Dokonano przebudowy drogi powiatowej Nr 3283L  Czartowczyk – Czartowiec o długości 4, 300 km za kwotę ok. 908 tys. zł. Zadanie zrealizowano przy pomocy finansowej Gminy Tyszowce.
5. Przebudowano odcinek drogi powiatowej Nr 3511L Tyszowce – Łaszczów (ul. Kościelna w Tyszowcach) o długości 100 mb wraz z przebudową odwodnienia (krata ściekowa) za łączną kwotę 40 tys. 750 zł.
6. Za kwotę ok. 188 tys. zł położono dywanik asfaltowy o długości 0,760 km na odcinku drogi powiatowej Nr 3527L w miejscowości Nedeżów (gm. Jarczów).
7. Na terenie gminy Ulhówek (i przy finansowym udziale tego samorządu gminnego) położono dywaniki asfaltowe na odcinkach dróg Rokitno-Rzeplin i Rokitno-Posadów o łącznej długości 2,510 km za kwotę 513 tys. 710 zł.
8. Na odcinku gruntowym drogi powiatowej Nr 3517L Rzeplin – Wasylów Wielki o długości 1,320 km ułożono nawierzchnię z płyt betonowych. Wartość zadania (materiały i robocizna) – dofinansowanego przez Gminę Ulhówek – wyniosła 254,5 tys. zł.
9. Na terenie miasta Tomaszów Lubelski dokonano przebudowy odcinków dróg powiatowych – ul. Kopernika (o długości 0,566 km) oraz ul. 29 Listopada (o długości 0,551 km) za kwotę łączną 424 tys. zł (dofinansowanie samorządu miejskiego wynosiło 50% wartości przedmiotowej inwestycji).
10. Zrealizowano przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Krynice tj.: odcinki dróg w miejscowościach Dzierążnia, Zwiartów,  Dąbrowa,  Polanówka i Polany o łącznej długości 4,010 km za kwotę 819 tys. przy dofinansowaniu zadania przez Gminę Krynice.
11. Na mocy zawartego z Gminą Tarnawatka Porozumienia Gmina wyłoniła wykonawcę przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 3263L w miejscowości Pańków o długości 1 km. Zadanie zrealizowane zostało za kwotę 1 mln 40 tys. zł przy dofinansowaniu ze środków tzw. funduszu leśnego będącego w dyspozycji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz ze środków finansowych Gminy Tarnawatka.
Na 2018 r. zaplanowane są przebudowy dróg powiatowych:
– współfinansowane ze środków UE w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020:
1. Nr 3505L Tarnawatka- Werechanie na odcinku 8,95 km,
2. Nr 3514L Lubycza Król.-Machnów Nowy- Dyniska Stare na odcinku 17,625 km,
– współfinansowane ze środków krajowych- Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej:
3. Nr 3260L Tomaszów lubelski-Zielone- Krasnobród na odcinku 8,5 km (do granicy powiatu) z wydzieloną ścieżką rowerową,
4. Nr 3521L Przewłoka- Łubcze- Podlodów na odcinku 12,5 km.

Translate »