Uczniowie na zagranicznych praktykach

Grupa 44 uczniów z Zespołu Szkół nr 4 w Tomaszowie Lubelskim wyjechała na zagraniczną praktykę zawodową do Grecji. Wyjazd odbył się w ramach projektu „Zagraniczne staże zawodowe gwarancją rozwoju regionu” w terminie 23.10.2017 – 03.11.2017. Wzięła w nim udział młodzież kształcąca się w kierunkach technik logistyk (13 osób), technik mechanik (15 osób) oraz technik pojazdów samochodowych (16 osób).Dwutygodniowy staż zorganizowany we współpracy z partnerem greckim Kika Mobility Training Center był dla młodzieży okazją do rozwinięcia umiejętności zawodowych w międzynarodowym środowisku. Uczniowie z kierunku technik mechanik nauczyli się stosować i wdrażać technologie z obszaru mechaniki i sterowania. Wiedzą jak opracowywać i analizować dokumentację technologiczną i wykonywać prace montażowe i operacje technologiczne z zakresu obróbki skrawaniem, plastycznej czy technologii spawalniczych. Dowiedzieli się również jak dobierać narzędzia i wykonywać pomiary sprawdzające i kontrolne za pomocą sprzętu pomiarowego oraz jak przeprowadzać prace naprawczo-remontowe maszyn i urządzeń i ich odbiór po naprawie. Potrafią również zdefiniować wykorzystanie maszyn CNC w produkcji sprzętów i materiałów użytkowych, m.in. śrub, drzwi oraz bram. Uczniowie z kierunku technik logistyk rozwinęli swoją wiedzę w zakresie tworzenia dokumentacji handlowo-magazynowej. Udoskonalili także swoje umiejętności posługiwania się oprogramowaniem stosowanym w logistyce oraz programami służącymi m.in. do sporządzania baz danych oraz kalkulacji i analizy kosztów logistycznych. Po zakończonym stażu potrafią sporządzać oferty cenowe, analizować wskaźniki działalności firmy oraz kompleksowo organizować zadania logistyczne, w tym obsługę zamówień z uwzględnieniem ich przyjmowania, przygotowania, dokumentacji, transportu, odbioru. Uczniowie kształcący się w kierunku technik pojazdów samochodowych rozwinęli znajomość obsługi technicznej oraz naprawy pojazdów samochodowych, oceny urządzeń mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych w pojazdach samochodowych oraz dokonywania podstawowych napraw pojazdów samochodowych. Nauczyli się także diagnostyki pojazdów z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu diagnostycznego wraz z interpretacją wyników pomiarów oraz kalkulacją kosztów naprawy. Dowiedzieli się również jak określać stopień zużycia i uszkodzenia elementów pojazdu oraz dobierać elementy i podzespoły na podstawiedokumentacji technicznej.Udział w zagranicznej praktyce to nie tylko umiejętności związane z rozwojem zawodowym. Poza obowiązkami wynikającymi z programu stażu młodzież poszerzyła wiedzę dotyczącą kultury. W czasie wolnym od praktyk cała grupa wraz z trzema opiekunami wzięła udział w rejsie na wyspę Skiathos, gdzie mieli okazję podziwiać znany z pocztówek wizerunek Grecji, pełen białych domów wykończonych niebieskimi akcentami. Podczas rejsu kapitan zabawiał ich nauką greckiego tańca i zagrzewał do wspólnej zabawy, a że pogoda dopisała wszyscy mieli okazję do kąpieli na mieniącej się w blasku słońca ‘złotej plaży’. Młodzież odwiedziła także słynne, wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego UNESCO Meteory – klasztory osadzone wysoko na skałach. Podczas zwiedzania z przewodnikiem uczniowie dowiedzieli się m.in. jak powstawały owe budowle, dlaczego czy też jak wyglądało życie mnichów i rytuał dnia. Po praktykach udało się również wybrać na krótki wypad do Thessalonik – drugiego co do wielkości miasta Grecji. Tam młodzież zwiedziła port, promenadę, pomnik Aleksandra oraz Białą Wieżę. Podczas pobytu w Grecji uczniowie spróbowali także nowej kuchni. Próbując greckich potraw takich jak moussaka czy tzatziki odkrywali nowe smaki a obserwacja innych zwyczajów uwrażliwiła ich na różnice kulturowe. W końcu nie wszędzie do każdej kawy serwuje się szklankę wody, czy spędza czas na relaksie podczas poobiedniej sjesty. Uczestnicy projektu nauczyli się postrzegać różnice kulturowe w sposób obiektywny oraz traktować odmienności kulturowe z szacunkiem, w czym na pewno pomógł wszechobecny uśmiech na twarzach greckich towarzyszy. W czasie wolnym od praktyk nie zabrakło też czasu na rozrywkę, m.in. rozgrywki sportowe, naukę tańca greckiego czy dyskotekę.
Pobyt za granicą wpłynął również na rozwój umiejętności językowych młodzieży. Podczas codziennych konwersacji oraz praktyk uczniowie doskonalili posługiwanie się językiem angielskim w praktyce, co pozwoliło im na wykształcenie większej swobody komunikacji, elastyczności porozumiewania się oraz wyzbycie się obaw przed byciem niezrozumianym. Uczniowie nabyli umiejętności skutecznego przekazywania informacji i są bardziej otwarci na nowe doświadczenia.Mobilność sfinansowana została w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Translate »