Skok w nowoczesność

W ramach realizowanego projektu „Doposażenie pracowni i warsztatów kształcenia zawodowego Zespołów Szkół Nr 3 i Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim” w ostatnich dniach Zespół Szkół Nr 4 otrzymał nowoczesne obrabiarki. Są to: trzy tokarki uniwersalne, frezarka narzędziowa, przecinarka taśmowa oraz obrabiarki sterowane numerycznie CNC – tokarka i frezarka. Nowoczesne obrabiarki w znacznym stopniu wzbogaciły bazę dydaktyczną szkoły i kształcenie uczniów przy użyciu najnowocześniejszych maszyn i urządzeń. Pozwolą szkole na utworzenie ośrodka egzaminacyjnego w zawodach operator obrabiarek skrawających i technik mechanik – obróbka skrawaniem. Wartość pozyskanych maszyn wynosi 900 tysięcy złotych. Jest to jedynie część doposażenia w nowoczesny sprzęt, który otrzyma szkoła w ramach tego projektu.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna,  Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego w formie współfinansowania UE  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Translate »