Kompetencje w zawodzie drogą do kariery.

Kolejna 10 osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim z klasy III k – w ramach projektu „Kompetencje w zawodzie drogą do kariery” – rozpoczęła kurs „Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D VCC”. Po 60 godzinach kursu uczniowie przystąpią do egzaminu potwierdzającego znajomość programu CAD certyfikatem VCC. Drugi egzamin ze znajomości programu nastąpi na egzaminie zawodowym z kwalifikacji M.44 w części praktycznej.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.4 Kształcenie zawodowe w formie współfinansowania UE z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Translate »