Scalenia gruntów w Siemierzu

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim podpisano porozumienie pomiędzy Powiatem Tomaszowskim a Województwem Lubelskim i Wojewódzkim Biurem Geodezji. Porozumienie podpisali dyrektor Wojewódzkiego Biura Geodezji Tomasz Prządka oraz Starosta Tomaszowski Jan Kowalczyk i Członek Zarządu Powiatu Tadeusz Stanibuła. Przedmiotem porozumienia jest opracowanie przez Wojewódzkie Biuro Geodezji założeń do projektu scalenia gruntów w miejscowości Siemierz, gmina Rachanie po powierzchni prawie 905 hektarów. W scaleniu  bierze udział 601 uczestników. Wartość prac scaleniowych wyniesie 7mln 500 tys. złotych. Zadanie zrealizowane zostanie w latach 2018-2022 w 2 etapach:

  1. Przygotowanie dokumentacji scaleniowej w zakresie geodezyjnym
  2. Prace urządzeniowe i scaleniowe, które będzie realizowało Starostwo Powiatowe polegające na budowie i modernizacji dróg, poprawie parametrów urządzeń melioracyjnych oraz remont i przebudowa niezbędnych przepustów. Wykonane zostaną również prace rekultywacyjne pozwalające przystosować grunty do celów rolnych lub leśnych.
Translate »