Dzień Dobrosąsiedztwa w Tyszowcach.

8 lipca w Tyszowcach odbyły się po raz kolejny uroczystości poświęcone współpracy transgranicznej samorządów z terenu Powiatu Tomaszowskiego i Rejonu Sokalskiego z Ukrainy. W spotkaniu wzięli udział goście z Ukrainy: wójtowie, sekretarze, skarbnicy gmin Rejonu Sokalskiego, Wiktor Prytulko- Dyrektor Asocjacji Rad Sokalszczyzny.
Gospodarzem spotkania byli: Mariusz Zając- Burmistrz Tyszowiec, Teresa Chrastina- Przewodnicząca Rady Powiatu i Sekretarz Miasta Tyszowce, Grzegorz Piliszczuk- Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach. Mariusz Zając powitał gości z Ukrainy, Jana Kowalczyka- Starostę, Cezarego Girgiela- Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego i Burmistrza Łaszczowa,  Wójtów, Przewodniczących Rad Miast i Gmin z terenu powiatu Tomaszowskiego, delegację z powiatu zamojskiego i obecnych zebranych.
Po wysłuchaniu hymnów państwowych Polski i Ukrainy, zagranych przez orkiestrę młodzieżową z SCK w Tyszowcach, Mariusz Zając przedstawił prezentację nt historii i rozwoju gminy Tyszowce a Józef Marynicz- Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji przedstawił dotychczasową współpracę Powiatu Tomaszowskiego i Rejonu Sokalskiego oraz plany na następne lata.
Następnie Wiktor Prytulko i Jan Kowalczyk podziękowali obecnym samorządowcom za owocną współpracę i wręczyli dyplomy Wójtom z gmin Powiatu Tomaszowskiego i Rejonu Sokalskiego za dotychczasową owocną współpracę.
Po części oficjalnej wszyscy zebrani udali się na imprezę plenerową,,Święto Kwitnącej Fasoli”.

Translate »