Kolejne dofinansowanie dla szkolnictwa zawodowego.

Projekt pn. „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w Tomaszowie Lubelskim” realizowany będzie od 2019-06-01 do 2021-08-31 r.w Zespole Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim oraz Zespołu Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego.
Celem projektu jest poprawa, jakości  i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. M. Rataja i  Zespole Szkół Nr 4 im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim poprzez: realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, staży i praktyk zawodowych, zajęć na uczelni wyższej oraz szkoleń certyfikowanych, umożliwiające zdobycie dodatkowych uprawnień dla 263 uczniów, a także podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 32 nauczycieli  oraz wyposażenie pracowni zawodowych do końca sierpnia 2021 roku.
Planowany jest zakup sprzętu do wyposażenia pracowni:
-ZS 4: dla zawodu Technik mechanik – operator obrabiarek skrawających.
-ZS 4: dla zawodu Technik pojazdów samochodowych.
-ZS 4: dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych.
-ZS 4; dla zawodu Technik logistyk do pracowni gospodarki materiałowej.
-ZS 3: dla zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych.
-ZS 3: dla zawodu Technik informatyk.
Budżet projektu ogółem wynosi: 2 463 685,25 zł, w tym:
– kwota dofinansowania wynosi: 2 217 316,72 zł;
– wkład własny: 246 368,53 zł, tj. 10% wartości projektu.

 

 

 

Translate »