Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Powiatu Tomaszowskiego położonej w Lubyczy Królewskiej przy ulicy Szkolnej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 138/9 arkusz mapy 1 o powierzchni 2,0024 ha, zabudowanej budynkiem użytkowym byłej szkoły o powierzchni użytkowej 2809,76 m2 i budynkiem warsztatowym o powierzchni użytkowej 54,00 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości – 1 900 000,00 zł /jeden milion dziewięćset tysięcy złotych/. Wadium – 100 000,00 zł /sto tysięcy złotych/.
Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r.poz. 1221 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje na stronie BIP

Translate »