Sesja Rady Powiatu

W dniu  12 lutego 2019 roku /wtorek/ o godzinie 15 30 w „Sali Konferencyjnej” przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady IV Sesji VI Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.W porządku obrad przewidziano m.in.:

 • 1.      Sprawozdanie Starosty Tomaszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok.
 • 2.      Podjęcie uchwał w sprawach:
 • – zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Bartosza
  Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim,
 •  – wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
  Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim za rok obrotowy 2018 oraz 2019,
      
 •      – wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości pozostającej  w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,
 • – zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,– udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów Lubelski.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019,
 •          – wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Rudzie Wołoskiej, 
 • zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie    Lubelskim ,
 • – zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława       Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim,
 • stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskiem,

 

Translate »