Międzynarodowa konferencja „Na ratunek”

W dniach 14-15 maja w Tomaszowie Lubelskim odbyło się spotkanie w ramach transgranicznego projektu pn. „Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy”.

W czwartek, 14 maja delegacje z Rejonu Żabinkowskiego, Rejonu Sokalskiego, przedstawiciele Starostwa Powiatowego z Hrubieszowa i Tomaszowa Lubelskiego zwiedzili Szpitalny Oddział Ratunkowy, o jego funkcjonowaniu opowiedziała Elżbieta Neć – pielęgniarka koord. SOR, z kolei Andrzej Kaczor – dyrektor SP ZOZ omówił działalność i rozwój placówki od czasu jej powstania. Następnie grupa miała możliwość zwiedzić Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim i Muzeum Pożarnictwa w Oseredku (gm. Susiec).

Drugiego dnia (15 maja) w Hotelu Antoni w Kolonii Łaszczówce odbyła się konferencja, na której przedstawiono główne założenia projektu. Spotkanie otworzył Henryk Karwan – Starosta Tomaszowski, całość prowadził Jarosław Korzeń – Wicestarosta Tomaszowski. Głos zabrali: Maryla Symczuk – Starosta Hrubieszowski, Mykoła Pasko – Przewodniczący Sokalskiej Rejonowej Rady, Anatoli ShaltaniukPrzewodniczący Żabinkowskiej Rejonowej Rady, Anatolij Ławrukiewicz główny lekarz Centralnego Szpitala Rejonowego w Żabince, Roman Szwed główny lekarz Sokalskiej Centralnej Lecznicy, Andrzej Kaczor – dyrektor SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim, Dariusz Gałecki – dyrektor SP ZOZ Hrubieszów, Jarosław Pilipiec dyrektor Lwowskiego Centrum Pomocy Medycznej i Katastrof, Stanisław Kielechkierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej przy Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim, Ewelina Michniak – asystent organizacyjno-techniczny projektu „Na ratunek”, Anna Romanowicz-Łagowska – dyrektor biura Posła na Sejm RP.

Beneficjent Wiodący projektu: Powiat Tomaszowski, Beneficjenci: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, Centralny Rejonowy Szpital w Żabince, Sokalska Rejonowa Rada.

Koordynator projektu – Józef Marynicz.

Materiał z konferencji w Panoramie Lubelskiej (11. minuta 30 sekund)

https://lublin.tvp.pl/42644934/15-maja-2019-g-2100?fbclid=IwAR2l-zpczx7Fak3lPOGG7jfnIZlAgZ8EBk41mwXmJXd2QVaDBoLn9rVB9mI

Translate »