Współpraca pomiędzy powiatami zacieśnia się

W czwartek 6. czerwca, podczas X Sesji Rady Powiatu, Starosta Lubaczowski Zenon Swatek oraz Wicestarosta Tomaszowski Jarosław Korzeń podpisali list intencyjny w sprawie partnerskiej współpracy władz, związków i stowarzyszeń oraz wymianę wzajemnych doświadczeń między oboma powiatami.

Obu samorządom zależy na promocji turystycznej i gospodarczej tego samego, jednego Roztocza, przedzielonego na mapie sztuczną granicą administracyjną.

Współdziałanie będzie uwzględniało inicjatywę Transgranicznego Parku Biosfery „Roztocze” oraz geoparku „Kamienny las” na Roztoczu i ma rozwijać się w dziedzinie m.in. promocji walorów przyrodniczych i geoturystycznych, organizacji wspólnych imprez i wydarzeń promocyjnych, tworzenia partnerstw w projektach, dążenia do rozwoju infrastruktury komunikacyjnej istotnych dróg i szlaków oraz wspólnej promocji dziedzictwa kulturowego.  Wkrótce zostanie także podpisane porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina, związane z utworzeniem „Trasy geoturystycznej Roztocza Wschodniego” na terenie Powiatu Lubaczowskiego i sąsiedniego Tomaszowskiego.

Wcześniej deklarację o współpracy na rzecz wzmocnienia spójności oraz zrównoważonego rozwoju obu regionów- Podkarpacia i Lubelszczyzny, w tym wspólnej promocji Roztocza, podpisali w Lubaczowie przedstawiciele samorządów obu województw- Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl i  Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Było to zielone światło dla  samorządów powiatów, by zacieśniać wspólne działania.

Podpisane dziś porozumienie jest owocem kilku spotkań przedstawicieli obu powiatów, które miały na celu znalezienie formuły rozwijającej ofertę turystyczną Roztocza. Mam nadzieję, że tak jak Bieszczady, tak i nasze Roztocze będzie płucami Podkarpacia- podsumował spotkanie  Starosta Z. Swatek.

mat. Powiat Lubaczowski

Translate »