Wizyta w Żabince na Białorusi

W dniach 1-2 lipca 2019 roku Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski, Józef Marynicz Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji Starostwa Powiatowego wraz z Marylą Symczuk Starostą Hrubieszowskim uczestniczyli w konferencji dot. projektu partnerskiego : „Na ratunek” w Żabince na Białorusi.

Delegację powitali: Witalij Kułak przewodniczący Żabinkowskiego Rejonu Komitetu Wykonawczego oraz Ałla Onufriuk zastępca przewodniczącego wraz z Anatolijem Ławrukiewiczem dyrektorem tamtejszego szpitala. Państwo mieli okazję wizytować Muzeum Kościuszki Muzeum Historyczno-Krajoznawcze oraz Szpital Rejonowy w Żabince – główne miejsce realizacji projektu. Podczas spotkań poruszono kwestie deklaracji partnerstwa w projekcie ale także propozycje współpracy w dziedzinie turystyki, sportu oraz kultury.

Henryk Karwan Starosta Tomaszowski wręczył zaświadczenia z udziału w konferencji otwarcia, która odbyła się w dniach 14-15 maja w Tomaszowie Lubelskim.

Translate »