Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/sptomasz/domains/powiat-tomaszowski.com.pl/public_html/old/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/sptomasz/domains/powiat-tomaszowski.com.pl/public_html/old/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/sptomasz/domains/powiat-tomaszowski.com.pl/public_html/old/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/sptomasz/domains/powiat-tomaszowski.com.pl/public_html/old/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/sptomasz/domains/powiat-tomaszowski.com.pl/public_html/old/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/sptomasz/domains/powiat-tomaszowski.com.pl/public_html/old/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/sptomasz/domains/powiat-tomaszowski.com.pl/public_html/old/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/sptomasz/domains/powiat-tomaszowski.com.pl/public_html/old/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/sptomasz/domains/powiat-tomaszowski.com.pl/public_html/old/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/sptomasz/domains/powiat-tomaszowski.com.pl/public_html/old/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
SOW w Tyszowcach realizuje projekt „Sprawnie-Skutecznie-Efektywnie” – Powiat Tomaszowski, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

SOW w Tyszowcach realizuje projekt „Sprawnie-Skutecznie-Efektywnie”

„Sprawnie-Skutecznie-Efektywnie”- II edycja, to projekt konkursowy  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja  2019.

Projekt ma za zadanie podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Tomaszowskiego.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach jest podmiotem realizującym działanie,  na które dofinansowanie otrzymał Powiat Tomaszowski w ramach ogłoszonego konkursu przez Ministerstwo Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej.

Realizacja zadania, to okres od 24 czerwca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotami z Powiatu Tomaszowskiego i partnerami współpracującymi z SOW (łącznie 19 podmiotów).

Realizatorzy:

 • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach (Partner Wiodący)
 • Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim
 • Tomaszowska Akademia Sztuk Walki
 • Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim
 • 4 szkoły podstawowe z terenu Powiatu (Rachanie, Łaszczów, Jarczów, Ulhówek)
 • Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach
 • 6 ośrodków pomocy społecznej (Tarnawatka, Rachanie, Jarczów, Ulhówek, Tyszowce, Łaszczów )
 • Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim
 • Stowarzyszenie ARKA w Tyszowcach

Grupy docelowe: dzieci i młodzież szkół podstawowych, przedstawiciele służb i instytucji, osoby korzystające z pomocy społecznej, zagrożone i dotknięte przemocą domową oraz  seniorzy.

Informacja na temat działań  projektowych:

 • Punkty konsultacyjne w 6 ośrodkach pomocy społecznej (poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne)
 • Warsztaty dla przedstawicieli służb i instytucji
 • Warsztaty dla uczniów
 • Grupy wsparcia dla osób zagrożonych bądź dotkniętych przemocą domową
 • Grupy samopomocowe dla seniorów
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu zapobiegania przemocy wśród seniorów
 • Kurs samoobrony dla młodzieży i seniorów
 • Zajęcia warsztatowe z zakresu zapobiegania przemocy wśród seniorów

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego do udziału w działaniach projektowych na terenie ich miejsc zamieszkania.

Zgłoszenia i szczegółowe informacje na temat bezpłatnych działań w poszczególnych gminach można uzyskać w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Tyszowcach kontaktując się  osobiście, telefonicznie bądź mailowo

tel. 84 66-19-587, kom. 570-22-00-23,

e-mail: sowtyszowce@wp.pl

Informacje o realizacji projektu będą umieszczane na stronie: www.sowtyszowce.pl

 

 

 

 

 

Translate »