Seminarium – wapnowanie z dotacją

23 sierpnia 2019 roku w Zespole Szkół nr 2 w Tomaszowie Lubelskim odbyło się seminarium dot. wapnowania gleby zorganizowane przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, którego prezesem jest Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski przy współpracy z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Tomaszowie lubelskim.

Głównym celem spotkania było doinformowanie rolników w zakresie odkwaszenia gleb i racjonalnego nawożenia w związku z nowymi wymogami Programu Azotanowego wprowadzonego w lipcu 2018 r. Optymalizacja odczynu pH gleb rolniczych powoduje lepsze przyswajanie nawozów przez glebę i ich mniejszy odpływ do wód gruntowych, rzek oraz Bałtyku. Wapnowanie gleb nie tylko pomaga uzyskać lepsze plony ale także pomaga chronić środowisko przed ucieczką nieprzyswojonego azotu z nawozów. Uczestnicy spotkania otrzymali broszurki dot. wapnowania przygotowane przez Ewę Korzeń kierownika LODR, ulotki i notatniki.
W seminarium wzięli udział: Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, Katarzyna Gucz Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Dariusz Czop Sekretarz Powiatu, Dariusz Kozłowski Wiceprezes SSPT oraz Wójt Gminy Telatyn, Grzegorz Grzywaczewski z-ca prezesa WFOŚiGW w Lublinie, dr Tamara Jadczyszyn z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Krzysztof Gałaszkiewicz Dyrektor oddziału regionalnego ARiMR w Lublinie, Waldemar Banach z-ca dyrektora ds. rozwoju i doradztwa LODR w Końskowoli, Piotr Woch dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie, Wiesław Cielica i Teresa Semczyszyn Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Mariusz Malec i Halina Czarnecka Radni Powiatu Tomaszowskiego, Jacek Wiśniewski Wójt Gminy Krynice, Marek Łuszczyński Burmistrz Lubyczy Królewskiej, Andrzej Adamek Wójt Gminy Bełżec, Roman Miedziak Wójt Gminy Rachanie, Andrzej Podgórski Burmistrz Tyszowiec, Barbara Piskorska Powiatowy Inspektor Sanitarny, Ewa Korzeń Kierownik LODR w Tomaszowie Lubelskim, Piotr Kielar Przewodniczący Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Tomaszowie Lubelskim, Monika Pikuła Kierownik KRUS, Katarzyna Żurawska z-ca kierownika ARiMR, Piotr Kuranc Kierownik biura LIR o/Zamość, Jarosław Romanowski Przewodniczący RG Telatyn, Piotr Babiarz Przewodniczący RG Tomaszów Lubelski, Waldemar Typek dyrektor ZS nr 2 gospodarz obiektu oraz bardzo licznie przybyli sołtysi i rolnicy z naszego regionu. Prelegentami byli: dr Tamara Jadczyszyn, Magdalena Pałka z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie oraz Roman Cisak specjalista ds. produkcji roślinnej Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tomaszowie Lubelskim. Uczestnicy seminarium zostali zapoznani z zabiegiem wapnowania, szczegółowymi etapami nawożenia gleb, instrukcją pobierania próbek glebowych oraz efektywnym gospodarowaniem nawozami. Podsumowaniem konferencji był poczęstunek przygotowany przez Manufakturę Kulinarną z Tomaszowa Lubelskiego.

Projekt pn. „Kampania edukacyjna nt. racjonalnego prowadzenia gospodarki rolnej przyjaznej środowisku na terenie powiatu tomaszowskiego”

finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Relacja z seminarium w Panoramie Lubelskiej 4 min 51 sek.

https://lublin.tvp.pl/44077245/23-sierpnia-2019-g-2100

Translate »