Dni Dobrosąsiedztwa

Stajiwka/Korczmin to odpustowe miejsce na samej granicy polsko-ukraińskiej.

W połowie XIX wieku chłopiec zauważył niezwykłe zjawisko, o którym opowiedział księdzu, a ten stwierdził, iż było to objawienie się Matki Boskiej. W 1862 roku wyznaczono odpust 28 sierpnia (Zaśnięcie Matki Boskiej wg kalendarza juliańskiego). Pielgrzymki mieszkańców okolicznych regionów przychodziły do tego miejsca aż do 1951 roku, kiedy zmieniono polsko-radziecką linię graniczną i miejsce to znalazło się na samej granicy. Dopiero od 90-tych lat XX wieku rozpoczęto porządkowanie tego terytorium, odnowiono figurę Matki Boskiej, postawiono drewnianą kapliczkę.

28 sierpnia 2004 roku po raz pierwszy otwarto w tym miejscu granicę i pielgrzymi z Polski i Ukrainy mogli po 50-ciu latach na nowo się spotkać. Tego samego dnia roku 2019 także odbył się po raz kolejny odpust w Stajiwce. Na Dni Dobrosąsiedztwa 2019 przybyły władze powiatu tomaszowskiego w osobie Jarosława Korzenia Wicestarosty Tomaszowskiego oraz Wiesława Cielicy Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu a także Łukasz Kłębek Wójt Gminy Ulhówek oraz Stanisława Ziober Przewodnicząca RG w Ulhówku. W cerkwi w Korczminie odprawiono Nabożeństwo Maryjne, następnie odbyła się procesja z pod zabytkowej XVII- wiecznej drewnianej cerkwi do granicy, gdzie spotkali się przedstawiciele władz i duchowieństwa.

Podczas uroczystości otworzono tymczasowe przejście graniczne dla turystów.

Translate »