Starosta odebrał promesę na połączenia autobusowe

30 sierpnia 2019 roku w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się podpisanie i wręczenie umów na pierwsze dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Z Funduszu będą korzystać organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, czyli jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla, aby móc dofinansowywać nowe linie komunikacyjne utworzone na ich terenie.

W ramach pierwszego etapu programu powstanie 3 300 km nowych tras komunikacyjnych w województwie lubelskim. W tym roku rząd przeznaczył na ten program 300 mln zł., w latach następnych będzie to 800 mam zł.
W uroczystości uczestniczyli Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Jarosław Korzeń Wicestarosta oraz Grażyna Murjas Skarbnik Powiatu.

https://www.youtube.com/watch?v=9t_V_-6xgeQ&feature=youtu.be

fot. LUW

Translate »