Wizyta delegacji ze Szwecji

3 września 2019 roku na terenie powiatu tomaszowskiego przebywała 50-cio osobowa grupa Szwedów zrzeszonych w ramach organizacji Södra (region Växjö) reprezentująca branżę leśną.

Spotkanie branżowe z grupą ze Szwecji skupione było na poznaniu gospodarki leśnej Nadleśnictwa Tomaszów, gospodarki Polski oraz służyło wymianie doświadczeń.

W porozumieniu z Henrykiem Karwanem – starostą powiatu oraz dr. Leszkiem Dmitrocą – nadleśniczym Nadleśnictwa Tomaszów zorganizowano wizytę w najciekawszych miejscach nadleśnictwa oraz miejscach przetwórstwa drewna m.in. w firmie Lubelski Fornir w Łaszczowie.

Szwedzi mieli okazję do zwiedzenia Rezerwatu Przyrody „Zarośle” usytuowanego koło Ulowa (gm. Tomaszów Lubelski), tam nadleśniczy opowiedział o gospodarce leśnej nadleśnictwa, o formach ochrony przyrody oraz walorach przyrodniczych Roztocza.

Teren rezerwatu porasta drzewostan jodłowo-bukowy w większości naturalnego pochodzenia.

Rezerwat leśny o powierzchni ponad 64 ha, utworzony w 1998 roku celem ochrony lasów jodłowo-bukowych (starodrzewu jodły 110-letniego , pojedyncze okazy do 130 lat), z udziałem sosny, świerka, grabu i lipy. Główne zespoły roślinne to żyzna buczyna karpacka Dentario glandulosae-Fagetum (występuje w formie zdegradowanej) oraz wyżynny jodłowy bór mieszany Abietetum polonicom. Ponadto w składzie drzewostanu znajduje się sosna pospolita Pinus sylvestris, świerk pospolity Picea abies, lipa drobnolistna Tilia cordata. W rezerwacie spotkamy m.in.: wawrzynka wilczełyko Daphne mezereum, bez koralowy Sambucus racemosa, szczyr trwały Mercurialis perennis, czartawę drobną  Circaea alpina i starzec Fuchsa Senecio fuchsi. W granicach rezerwatu znajdują się gospodarcze i wyłączone drzewostany nasienne. Obszar rezerwatu to również miejsce koncentracji polskich wojsk z 18 września 1939 r. w pierwszej bitwie pod Tomaszowem Lubelskim.

Następnie grupa przemieściła się w okolicę siedziby nadleśnictwa, gdzie zapoznała się z ofertą edukacyjną, zwiedziła okolice arboretum leśnego, a także wysłuchała informacji na temat najważniejszych wydarzeń z historii Polski, które przedstawił Leszek Dmitroca.

We współpracy z Mirosławem Chodurskim oraz Piotrem Stepuchem zorganizowano wizytę w Łaszczowie na terenie zakładu Lubelski Fornir. Szwedzi zapoznali się z ciągiem technologicznym przeróbki drewna na okleiny, które w zakładzie są produkowane.

Szwedzi otrzymali upominki od Starostwa Powiatowego jak i Nadleśnictwa Tomaszów.

Kierownikiem grupy był Sigmunt Lisecke – Szwed polskiego pochodzenia, tłumaczem (j. angielski) była Magdalena Mazur.

Za ramienia starostwa Powiatowego w spotkaniu udział wzięli Józef Marycznicz – dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz Magdalena Tereszczuk.

Wyjazd zorganizowała firma Warta Travel z Lublina.

Södra jest największym stowarzyszeniem właścicieli lasów i podmiotów gospodarczych przetwarzających produkty leśne w Szwecji. Jest międzynarodową grupą przemysłu leśnego, której działalność obejmuje również promowanie rentowności gospodarki leśnej poprzez zapewnianie doradztwa i wsparcia dla odpowiedzialnego i zrównoważonego leśnictwa.

 

Translate »