Inauguracja projektu współpracy polsko-węgierskiej

12 września 2019 roku w auli im. dyrektora Józefa Rybickiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim zainaugurowano projekt pn. „Rozwijanie wspólnych zainteresowań młodzieży szkolnej partnerstwem Polski i Węgier”.

W spotkaniu udział wzięli: Jarosław Korzeń – wicestarosta tomaszowski, Mariusz Kobiałka – dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej przy Starostwie Powiatowym, Leszek Bober – dyrektor I Liceum, nauczyciele oraz uczniowie.

Po wprowadzeniu do projektu przez Jarosława Korzenia i Mariusza Kobiałkę, Hanna Swatowska – pracownik Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji w Starostwie Powiatowym opowiedziała o założenia wpisanych w projekt, a także zaprezentowała życiorys Władysława Felczaka – założyciela Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej z siedzibą w Warszawie.

Dr Łukasz Lewkowicz – analityk w Zespole Wyszehradzkim Instytutu Europy Środkowej i adiunkt Wydziału Politologii UMCS zaprezentował wykład na temat Grupy Wyszehradzkiej, jej genezie, funkcjonowaniu i strukturze oraz relacji polsko-węgierskich.

Wnioskodawcą projektu jest Powiat Tomaszowski, partnerami są szkoły ponadpodstawowe z terenu miasta: I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego, II liceum Ogólnokształcące im. Gen. Władysława Sikorskiego, Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja, Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego.

Do głównych założeń projektu można odnieść :

  • przekazanie wiedzy o historii i tradycji współpracy polsko-węgierskiej uczniom szkół ponadpodstawowych powiatu tomaszowskiego w formie wykładów, przeprowadzenie testów sprawdzających, wyróżnienie laureatów przeprowadzonych konkursów  sponsorowanym wyjazdem studyjnym do stolicy Węgier – Budapesztu.  Wśród laureatów zostanie wyłonionych 20. uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Tomaszowskiego.

Projekt podzielony została na 4 etapy:

09.09.2019 – 23.09.2019 – I etap – Popularyzacja wiedzy o historii I tradycji współpracy polsko-węgierskiej oraz współczesnych relacjach partnerstwa polsko-węgierskiego w Unii Europejskiej I Grupie Wyszehradzkiej w formie wykładów I prezentacji.

24.09.2019-30.09.2019 – II etap – Przeprowadzenie olimpiady wiedzy I wyłonienie laureatów

01.10.2019-15.10.2019 – III etap – Podróż edukacyjna do Budapesztu

15.10.2019-31.10.2019 – IV etap – Przygotowanie prezentacji z podroży oraz przedstawienie jej w szkole

Środki na realizacje projektu  w 90 proc. pozyskiwane zostały ze środków Instytutu Współpracy Polsko-Wegierskiej im. Wacława Felczaka, wkład własny 10 proc. pokrywa Powiat Tomaszowski.

Do zadań Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka należy w szczególności: pielęgnowanie polsko-węgierskich tradycji i dziedzictwa oraz ich promocja w życiu  publicznym i międzynarodowym; propagowanie nauki języka, kultury i polsko-węgierskiej współpracy młodzieżowej; rozwijanie wzajemnej współpracy naukowej, oświatowej, kulturalnej, gospodarczej  i sportowej, kreowanie i wspieranie inicjatyw oraz projektów mających na celu lepsze wzajemne  poznanie się, wspieranie działań, które służą większej innowacyjności i konkurencyjności Polski  i Węgier.

Translate »