Dwa nowe ambulanse dla tomaszowskiego szpitala

W ramach projektu „Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy” do Szpitala Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim zakupiono dwa ambulanse z wyposażeniem typu S i systemem do telekardiologii dla potrzeb mieszkańców Powiatu Tomaszowskiego.

Ambulanse zostały zakupione u Partnerów projektu w Hrubieszowie, i zostaną zakupione w Żabince na Białorusi i w Sokalu na Ukrainie. Efektem realizacji zadania będzie ujednolicenie standardów pojazdów ratujących życie na obszarze transgranicznym.

W niedługim czasie zakupiony zostanie sprzęt specjalistyczny m.in.: aparat ECHO, automaty do resuscytacji, aparaty USG, defibrylatory z opcją kardiowersji i teleaudio, respiratory, aparaty EKG, fantomy dla dorosłych i dzieci. Zorganizowane zostaną szkolenia specjalistyczne dla personelu medycznego, w ramach których przeszkoleni zostaną lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni. Ponadto zaplanowano szkolenia pierwszej pomocy, które skierowane będą do mieszkańców obszaru.

Planowane szkolenia przyczynią się do wzrostu umiejętności udzielania pierwszej pomocy u osób przeszkolonych, a dzięki przeprowadzaniu szkoleń podczas masowych wydarzeń plenerowych wzrośnie również świadomość możliwości udzielania pomocy poszkodowanym w różnych wypadkach u szerszej grupy uczestników wydarzeń. W ramach projektu opracowany zostanie także program współpracy służb ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym. Efektem realizacji zadania będzie opracowanie spójnego systemu wymiany informacji i schematów komunikacji pomiędzy służbami medycznymi podczas zdarzeń niebezpiecznych na obszarze transgranicznym.

Beneficjentami projektu są: SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim, SP ZOZ w Hrubieszowie, Szpital Rejonowy w Żabince, Sokalska Rejonowa Rada.

 

 

 

 

 

Translate »