W niedzielę 23 lutego br Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP oraz Henryk Karwan Starosta Tomaszowski uczestniczyli w zebraniu sprawozdawczym OSP Werechanie. Druhowie podsumowali swoją działalność za 2019 rok. Mieli takze okazję opowiedzieć o pozyskanych środkach zewnętrznych na remont remizy i doposażenie sprzętu. Strażacy przedstawili także plany na 2020 rok.

Translate »