Spotkanie w sprawie koronawirusa

Zgodnie z art. 17. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta jako przewodniczący zarządu powiatu. Do zadań starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należy: m.in.: kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu.
W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie władz powiatowych ze służbami, kierownikami jednostek oraz wójtami i burmistrzami z terenu powiatu tomaszowskiego. W spotkaniu wzięli udział: Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Jarosław Korzeń Wicestarosta, Katarzyna Gucz Urzędujący Członek Zarządu, Dariusz Czop Sekretarz Powiatu, st. bryg. Mirosław Michoński Komendant Powiatowy PSP, Barbara Piskorska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Andrzej Kaczor Dyrektor SP ZOZ, podinsp. Mariusz Joniec z-ca naczelnika Wydziału Prewencji KPP, kpt. Łukasz Będziejewski z-ca Komendanta Placówki SG w Lubyczy Królewskiej, por. SG Tomasz Zięzio Kierownik Grupy Granicznej na Placówce SG w Hrebennem, kpt. SG Marcin Gołka Z–ca Komendanta Placówki SG w Hrebennem, Wojciech Żukowski Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski, Aleksandra Pietrasz Burmistrz Łaszczowa, Marek Łuszczyński Burmistrz Lubyczy Królewskiej, Andrzej Adamek Wójt Gminy Bełżec, Roman Miedziak Wójt Gminy Rachanie, Zbigniew Naklicki Wójt Gminy Susiec, Marzena Czubaj-Gancarz Wójt Gminy Tomaszów Lubelski, Jacek Wiśniewski Wójt Gminy Krynice, Dariusz Kozłowski Wójt Gminy Telatyn, Hubert Bartecki z-ca Dyrektora Wydziału Komunikacji, Mieczysław Parol Dyrektor Wydziału Geodezji oraz pracownicy Referatu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym: Stanisław Kielech Kierownik Referatu i Krzysztof Chyżyński inspektor do spraw OC.
Spotkanie miało charakter organizacyjno-informacyjny. Wszyscy otrzymali wytyczne w związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Translate »