Remonty dróg w gminie Telatyn

Zakończyły się kolejne inwestycje drogowe w gminie Telatyn.

Przebudowano odcinek drogi w Żulicach o długości blisko 1 km. Prace remontowo-budowlane zakończyły się w maju, a trwały od października ubiegłego roku. W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na 948 metrowym odcinku drogi. Powstały również nowe zjazdy i przepusty, które zapobiegną występowaniu oberwań skarpy. Zostały one uformowane w taki sposób aby spływ wód nie powodował również zalewania terenów przyległych. Zadanie zrealizowano przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych za łączną kwotę 564 740,91 zł. Dofinansowanie wyniosło 70 proc., natomiast 30 proc. pochodziło ze środków własnych gminy.

Zakończył się także remont drogi wojewódzkiej nr 852 w Nowosiółkach.

Droga wojewódzka nr 852 Józefówka-Nowosiółki-Witków na odcinku Nowosiółki-Nowosiółki Osada o długości 1 km. została przebudowana. W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną oraz pobocza, które zostały utwardzone kruszywem łamanym. Zadanie w 100 proc. zostało sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu województwa lubelskiego – z Urzędu Marszałkowskiego.

Translate »