Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach

Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach w gminie Lubycza Królewska w czerwcu będzie czynne w poniedziałki i środy.

Natomiast od lipca planowane jest otwarcie ekspozycji każdego dnia.

Godziny otwarcia (czerwiec 2020):

Poniedziałek – 10.00-14.00

Środa – 10.00-14.00

Sobota – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (należy dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00)

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 509 207 465

http://roztoczewita.pl/muzeum-skamienialych-drzew-w-siedliskach-2/

Cennik

1. Bilety indywidualne:

a) bilet normalny – 5 zł

b) bilet ulgowy – 2.50 zł

2. Bilety grupowe:

a) zwiedzanie – 4 zł (dla grupy powyżej 15 osób, opiekunowie wstęp bezpłatny)

W związku z epidemią COVID-19 czasowo ceny biletów ulegają zmianie:

1. Bilety indywidualne:

a) bilet normalny – 4 zł

b) bilet ulgowy – 2 zł

https://lublin.tvp.pl/48191357/skamieniale-drzewa

Opłata ulgowa za wstęp do muzeum przysługuje:

a) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studentom

b) posiadaczom Karty Dużej Rodziny

c) osobom powyżej 65 roku życia

Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeum przysługuje:

a) dzieciom do lat 6

b) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów

c) darczyńcom tj. mieszkańcom miejscowości Siedliska, którzy przekazali eksponaty do muzeum

Regulamin zwiedzania Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach

Wprowadzenie niniejszego Regulaminu Zwiedzania Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach (zwanego dalej Regulaminem) ma na celu wprowadzenie zasad, które pozwolą gościom Muzeum na spokojnie i bezpieczne zwiedzanie udostępnionych ekspozycji.

Regulamin zawiera wymagania związane ze stanem epidemii SARS-CoV-2. Wymagania te zostały uzgodnione z właściwymi służbami sanitarno-epidemiologicznymi.

 1. W muzeum obowiązuje wyłącznie samodzielne zwiedzanie. Muzeum nie zapewnia przewodnika.
 2. Zwiedzanie Muzeum odbywa się w poniedziałki i środy w godzinach 10.00-14.00.
 3. Zwiedzanie Muzeum w sobotę może być możliwe wyłącznie po kontakcie telefonicznym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 pod nr telefonu 509 207 465.
 4. W muzeum może przebywać jednocześnie nie więcej niż 5 osób zwiedzających.
 5. Poruszając się po obiektach Muzeum zwiedzający są zobowiązani do zachowania bezpiecznego odstępu 2 metrów od innych osób, z wyjątkiem sytuacji opieki nad dzieckiem, opieki nad osobą z orzeczeniem niepełnosprawności oraz osobami, które ze względu na stan zdrowia nie mogą się poruszać samodzielnie. Obowiązek zachowania w/w dystansu przestrzennego nie obowiązuje osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
 6. Zwiedzający w czasie pobytu w budynkach Muzeum są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy. Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku dziecka, które nie ukończyło 4 lat oraz osób, którym nie pozwala na to stan zdrowia.
 7. Po wejściu do Muzeum należy zdezynfekować ręce, płynem znajdującym się przy drzwiach wejściowych.
 8. Zwiedzanie grupowe zostaje zawieszone do odwołania.
 9. Sale ekspozycyjne są częściowo wyłączone ze zwiedzania.
 10. Zwiedzający są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom pracownika Muzeum w zakresie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i porządkowych, w tym ograniczenia liczebności zwiedzających jednocześnie dany obiekt.
 11. Nabycie biletu wstępu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 12. Niniejszy Regulamin stanowi dla pracowników Muzeum podstawę do egzekwowania zasad w nim zawartych.
 13. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu oraz ogólnie przyjętych zasad zachowania w miejscach publicznych, osoba naruszająca Regulamin zostanie upomniana przez pracownika Muzeum, a w przypadku dalszego nieprzestrzegania w/w zasad zostanie wyproszona z terenu Muzeum bez możliwości otrzymania zwrotu opłaty za bilet wstępu.
 14. Na terenie Muzeum zabrania się:
 • dotykania eksponatów;
 • jedzenia i picia;
 • palenia tytoniu w tym e-papierosów;
 • przebywania w stanie nietrzeźwym;
 • wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników);
 • wchodzenia do pomieszczeń znajdujących się poza trasą zwiedzania;
 • korzystania z telefonów komórkowych w sposób zakłócający komfort osób przebywających w pobliżu;
 • profesjonalnego fotografowania i filmowania – możliwe jest bezpłatne wykonywanie zdjęć i filmów amatorskich do użytku własnego, bez użycia flesza i statywu.

https://lublin.tvp.pl/42308526/muzeum-skamienialych-drzew-w-siedliskach

mat. Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach

Translate »