Steniatyn-Rokitno trwa przebudowa drogi !

W dniu 4 czerwca 2020r. Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP wraz z Henrykiem Karwanem Starostą Tomaszowskim, Adamem Piaseckim Przewodniczącym Rady Powiatu oraz Wiesławem Cielicą Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu odbyli wizję lokalną przy przebudowie drogi powiatowej nr 3517L od drogi wojewódzkiej nr 852 w miejscowości Steniatyn do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3516L w miejscowości Rokitno. Podczas wizytacji na odcinku o długości 6,675 km sprawdzono stopień zaawansowania prac drogowych. Na całym fragmencie trasy została już położona pierwsza warstwa bitumiczna. Ostateczny koszt przedmiotowego zadania po postępowaniu przetargowym wynosi 3 651 530,79 zł. W ramach FDS kwota należnego dofinansowania zwiększonego z 60 % do 70 % dzięki staraniom Tomasza Zielińskiego Posła na Sejm RP wynosi 2 556 071,00 zł.
Kwota udziału beneficjentów to:
Powiatu Tomaszowskiego to 547 729,90 zł,
Gminy Łaszczów 419 780,19 zł ,
Gminy Ulhówek 127 949, 70 zł.
Translate »