Droga Steniatyn-Rokitno w przebudowie

Trwa przebudowa drogi powiatowej nr 3517L od drogi wojewódzkiej nr 852 w miejscowości Steniatyn do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3516L w miejscowości Rokitno” o długości 6,675km.

 1. Kwalifikowany koszt zadania realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 3 651 530,79 zł.
 2. Kwota dofinansowania (70% kosztów kwalifikowalnych) – 2 556 071,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3517L polega na wykonaniu warstw asfaltowych, odcinkowym poszerzeniu jezdni do projektowanej docelowej szerokości 5,5 m na całej długości drogi, wykonaniu poboczy utwardzonych mieszanką z kruszywa stabilizowanego mechanicznie szerokości 1,0 m oraz konserwacji rowów przydrożnych. Wymienione zostanie oznakowanie pionowe. Na całym odcinku planowana jest korekta geometrii przebiegu drogi w planie. niejednorodny przebieg drogi w osi zostanie unormowany.

Cele projektu oraz planowane efekty:

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego
 • poprawa warunków funkcjonowania istniejących gospodarstw
 • poprawa połączenia pomiędzy sąsiednimi gminami Ulhówek i Łaszczów
 • podwyższenie komfortu użytkowników drogi
 • poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej
 • zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych
 • poprawa estetyki drogi oraz otoczenia
 • poprawa płynności ruchu
 • jakościowa poprawa połączeń z regionalną i wojewódzką siecią dróg
 • poprawa stanu odwodnienia

Wykonanie przebudowy przyczyni się do podniesienia standardu drogi w zakresie obsługi Mieszkańców i ruchu pieszego a także bezpieczeństwa szczególnie w okolicach szkoły.

Postęp prac. Wykonano następujące roboty w ramach przebudowy:

 • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe w tym: roboty pomiarowe, rozebranie ław pod krawężniki, krawężniki betonowe, obrzeża; rozebranie istniejących przepustów
 • wykonanie przepustów pod drogą
 • wykonanie poszerzeń nawierzchni
 • wykonanie chodników i peronów z nawierzchnią z betonu asfaltowego
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.
Translate »