Wymyśl logo Euroregionu Roztocze i wygraj tysiąc złotych!

  Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze ogłasza konkurs na LOGOTYP.

Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu logotypu Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze, który stanie się oficjalnym znakiem graficznym systemu identyfikacji wizualnej, powinien  jednoznacznie kojarzyć się z Roztoczem jako krainą geograficzną oraz w syntetyczny sposób wyrażać działalność,  charakter i aspiracje Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze.

Prace należy składać do 5 października 2020 r. do godziny 15.30.

Prace konkursowe, można dostarczać do Organizatora konkursu na dwa sposoby:

  1. Do Biura Organizatora – osobiście lub za pośrednictwem poczty: Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze, ul. Lwowska 80 lok. 5-6, 22-600 Tomaszów Lubelski, w kopercie z tytułem „Konkurs na logotyp Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze (liczy się data wpływu, nie data stempla pocztowego).
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail Organizatora: euroregion.roztocze@gmail.com

 

Nagroda 1000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Konkursu.

W razie pytań i wątpliwości dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Roztocze, tel.: (84) 543 20 80, e-mail: euroregion.roztocze@gmail.com

Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 16 października 2020 r.

Ogłoszenie wyników na  profilu Facebook Euroregionu Roztocze.

Szczegóły w regulaminie:

REGULAMIN KONKURSU_na_projekt_LOGOTYPU_Euroregionu

Niezbędne załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1_oświadczenie_udział_w_Konkursie

Załącznik nr 2_akceptacja_Regulaminu

Załącznik nr 3_RODO

Translate »