Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w latach 2020-2024”.

W terminie wpłynęła jedna oferta, złożona przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim.

Szczegóły w ogłoszeniu wyników na stronie BIP.

Translate »