Odbiór końcowy przebudowy drogi Steniatyn-Rokitno

W dniu 18 listopada 2020 roku dokonano odbioru końcowego, zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę drogi powiatowej nr 3517L od drogi wojewódzkiej nr 852 w miejscowości Steniatyn do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3516L w miejscowości Rokitno. Przebudowa drogi na odcinku o długości ok. 6,7 km polegała na wykonaniu warstw asfaltowych, odcinkowym poszerzeniu jezdni do projektowanej docelowej szerokości 5,5 m na całej długości drogi, wykonaniu poboczy utwardzonych mieszanką z kruszywa stabilizowanego mechanicznie szerokości 1,0 m oraz konserwacji rowów przydrożnych. Wymienione zostały także oznakowania pionowe.
Ostateczny koszt przedmiotowego zadania po postępowaniu przetargowym wyniósł 3 651 530,79 zł. W ramach FDS kwota należnego dofinansowania zwiększonego z 60 % do 70 % wyniosła 2 556 071,00 zł.
Kwota udziału beneficjentów to:
Powiatu Tomaszowskiego to 547 729,90 zł,
Gminy Łaszczów 419 780,19 zł ,
Gminy Ulhówek 127 949, 70 zł.
Inwestycja realizowana była przez firmę P.W Sadex z Zamościa, a odbiór prac drogowych odbył się w obecności przedstawicieli wykonawcy zadania oraz władz powiatu i gmin m.in.: Henryka Karwana Starosty Tomaszowskiego, Jarosława Korzenia Wicestarosty, Adama Piaseckiego Przewodniczącego Rady Powiatu, Wiesława Cielicy Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, Aleksandry Pietrasz Burmistrza Łaszczowa, Grzegorza Mazika Zastępy Dyrektora ZDP oraz Janusza Rechula przedstawiciela, który przybył w imieniu Wójta Gminy Ulhówek.
Translate »