Betlejmskie Światełko Pokoju w Starostwie

Co roku Betlejemskiemu Światłu Pokoju przyświeca inne hasło. To aktualne brzmi: Światło Służby. Ma ono zachęcać do współdziałania i bezinteresownej pomocy. To już tradycja, że co roku przed Bożym Narodzeniem harcerze przynoszą do Polski Betlejemskie Światło Pokoju, a później ten ogień przekazują mieszkańcom swoich miejscowości.
Henryk Karwan Starosta Tomaszowski wraz z Jarosławem Korzeniem Wicestarostą odebrali w dniu 21 grudnia z rąk harcerzy z drużyny „Traperski krąg” z Suśca Betlejemskie Światło Pokoju. Mimo trwającej pandemii ta ogólnopolska akcja organizowana jest już po raz 30. To międzynarodowa sztafeta przekazująca symboliczny ogień z Groty Narodzenia Pańskiego do wszystkich regionów kraju.
Translate »