Webinarium na temat zamówień NATO

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, we współpracy z Agencja Rozwoju Przemysłu SA zapraszają na cykl bezpłatnych webinariów pt. „Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm”.

Najbliższe webinarium odbędzie się 12 stycznia 2021 r. w godzinach 11.00 – 14.00. W jego trakcie uczestniczy zapoznają się z procedurami udzielania  zamówień w systemie NATO.

Od 1999 roku Polska należy do NATO i polscy przedsiębiorcy mogą być dostawcami towarów i wykonawcami usług dla struktur NATO. Zakupy finansowane są miedzy innymi z budżetu NATO, budżetów narodowych oraz Programu Inwestycyjnego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP). Program NSIP służy wspólnemu finansowaniu przedsięwzięć związanych z rozbudową, modernizacją i remontami infrastruktury wojskowej Sojuszu, która obejmuje takie elementy jak: lotniska, instalacje telekomunikacyjne, systemy dowodzenia i kontroli, składnice materiałów pędnych i smarów, rurociągi paliwowe, radarowe urządzenia ostrzegawcze i nawigacyjne, instalacje portowe. NATO, to wiele rodzajów wojsk, agencji i baz wojskowych, których zakupy dotyczą towarów i usług codziennego użytku np. infrastruktury informatycznej, biurowej, usług doradczych, żywności. Wszystkie zakupy dokonywane są na zasadach konkurencyjnych – ogłaszania przetargów, w których mogą uczestniczyć tylko firmy z państw członkowskich NATO.

Rejestracja na szkolenie: https://www.interankiety.pl/f/drgOOMnr 

Rejestracji można dokonać do 8 stycznia (piątek) 2021 roku, do godz. 12:00 włącznie.

Agenda webinarium:

Wprowadzenie (15 min)

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej MRPiT.
 • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.
 • UN Global Compact Network Poland.

Część I szkolenia (1 h)

 • NCIA i rola polskiego eksperta technicznego – POL NATEX – Płk Przemysław Michalak – Polish Delegation to NATO.
 • Informacja o możliwości współpracy w zakresie innowacyjnych pomysłów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zasady współpracy i wyboru ofert stosowane przez NCIA – Pani Agata Szydełko – zastępca dyrektora, Departament Zamówień NCIA.
 • Pytania i odpowiedzi dot. współpracy z NCIA.

Część II szkolenia (1 h)

 • NSPA i rola polskiego oficera łącznikowego – Ppłk Piotr Sitarz – Head, Polish Liaison Office to NSPA.
 • Rejestracji firm z bazie danych NSPA oraz zasady obowiązujące przy udzielaniu zamówień – Przedstawiciel NSPA (prezentacja w języku angielskim).
 • Pytania i odpowiedzi dot. współpracy z NSPA.

Część III – PARP i Polityka Insight (30 min)

 • Wsparcie przedsiębiorców w dostępie do zamówień organizacji międzynarodowych oferowane przez PARP – Agata Kudelska, Departament Wsparcia Przedsiębiorczości, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. (20 min)
 • Jak przygotować firmę do współpracy z NATO? Na podstawie przygotowanego na zamówienie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii raportu pt. Jak ubiegać się o zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych? 15 historii sukcesu polskich firm – Monika Helak, Polityka Insight. (10 min)

Link do informacji nt. webinarium: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/zapraszamy-na-webinarium-nt-zamowien-nato

mat. invest.lubelskie.pl

Translate »