1,768 mld euro dla LUBELSKIEGO na lata 2021-2027

Znamy kwotę jaka została przewidziana w projekcie umowy partnerstwa dla województwa lubelskiego w ramach perspektywy unijnej na lata 2021-2027. Chodzi o 1,768 mld euro (ze środków UE) oraz 312 mln euro wkładu krajowego (łącznie ponad 2 mld euro), które zasili inwestycje finansowane z programu regionalnego. Będzie to drugi co do wysokości środków program w Polsce zarządzany przez samorząd województwa – więcej otrzyma tylko województwo śląskie.

Miliardy dla Polski

Polska otrzyma w sumie 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Podobnie jak w latach 2014-2020 również w nowej perspektywie około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym.

– Fundusze, które dla Polski wynegocjowaliśmy na lipcowym szczycie Rady Europejskiej, są największe w historii. Dodajemy do nich pieniądze z budżetu krajowego. Środki z obu puli przeznaczymy na odbudowę gospodarki po epidemii. To ogromna szansa, dlatego już dziś pracujemy nad przywróceniem sił witalnych gospodarce. Częścią tych działań są rozpoczynające się konsultacje Umowy Partnerstwa – mówił Premier RP Mateusz Morawiecki podczas wczorajszej konferencji prasowej otwierającej konsultacje Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Programy krajowe będą tematycznie zbliżone do tych realizowanych obecnie. Oznacza to, że pieniądze z polityki spójności przeznaczone zostaną m.in. na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, ochronę środowiska, czy wsparcie makroregionu Polski Wschodniej.

Przygotowujemy regionalny program dla województwa lubelskiego na lata 2021-2027, jednakże należy podkreślić, iż nadal trwają negocjacje pakietu rozporządzeń polityki spójności, zaś ich przewidywany termin wejścia w życie to maj bieżącego roku. Powyższe determinuje przyjęcie regulacji na poziomie krajowym.

Pieniądze dostępne w ramach polityki spójności zostaną przeznaczone m.in. na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę transportową, ochronę zdrowia, zintegrowane inwestycje terytorialne, ochronę środowiska, efektywność energetyczną, edukację i sprawy społeczne. Przy wydatkowaniu tych środków znaczenie mają również priorytety unijne, takie jak badania, innowacje, cyfryzacja, klimat i środowisko, a także rozporządzenia wydawane na poziomie UE. Wynika z nich, że m.in. 30% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powinno wspierać klimatyczne działania Unii Europejskiej.

Środki dla regionów

Pozostałe 40% środków z funduszy polityki spójności na nową perspektywę przeznaczone zostaną na programy regionalne zarządzane przez marszałków województw. Pieniądze te podzielono według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, m.in. na liczbie ludności i PKB na mieszkańca. Co ważne, ok. 75% środków zostało już podzielonych, a ok. 25% przeznaczono na rezerwę programową do podziału na późniejszym etapie programowania w czasie negocjacji kontraktu programowego (tj. ponad 8,5 mld euro).

Warto zaznaczyć, że wkład UE w program regionalny dla województwa lubelskiego to 1,768 mld euro, zaś wkład krajowy to 312 mln euro – co daje to w sumie 2,08 mld euro.

Poniżej przedstawiamy podział środków zaprezentowany w informacjach finansowych projektu umowy partnerstwa dla poszczególnych województw:

 • dolnośląskie – 870 mln euro
 • kujawsko-pomorskie – 1,475 mld euro
 • lubelskie – 1,768 mld euro
 • lubuskie – 736 mln euro
 • łódzkie – 1,631 mld euro
 • małopolskie – 1,541 mld euro
 • mazowieckie – 1,67 mld euro
 • opolskie – 763 mln euro
 • podkarpackie – 1,661 mld euro
 • podlaskie – 992 mln euro
 • pomorskie – 1,129 mld euro
 • śląskie – 2,365 mld euro
 • świętokrzyskie – 1,106 mld euro
 • warmińsko-mazurskie – 1,228 mld euro
 • wielkopolskie – 1,070 mld euro
 • zachodniopomorskie – 1,311 mld euro.

Dodatkowe fundusze

To nie koniec dobrych informacji da mieszkańców naszego województwa. Sześć regionów (tj. śląskie, łódzkie, małopolskie, lubelskie, dolnośląskie i wielkopolskie) otrzyma dodatkowe ok. 5 mld euro
z funduszu sprawiedliwej transformacji i polityki spójności.

Ponadto wdrożony zostanie także program dla Polski Wschodniej, który będzie obejmował regiony: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz, co jest nowością w tej perspektywie, także mazowieckie (bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów). Jego wartość szacowana jest na 2,9 mld euro.

Więcej informacji pod linkiem: 1,768 mld euro dla LUBELSKIEGO na lata 2021-2027 – Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – Województwo Lubelskie

mat. invest.lubelskie.pl

Translate »