Ankieta ewaluacyjna PL-BY-UA 2014-2020

Firma EU-Consult Sp. z o.o. na zlecenie Instytucji Zarządzającej programem – Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizuje badanie dotyczące programów Współpracy Transgranicznej.
W ramach ewaluacji przeprowadzamy m.in. badania z mieszkańcami obszarów, na których realizowano projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Ankieta dostępna jest pod linkiem:

https://eu-consult.info.pl/2/index.php/576689?lang=pl

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu 5 minut, a jej wyniki będą miały duży wpływ na wnioski badania,
stąd uprzejma prośba o wzięcie udziału w badaniu. Ankieta jest anonimowa, a wyniki wykorzystane zostaną
wyłączenie do sporządzenia zbiorczych zestawień.

Ankietę można wypełniać do 13.02.2021 r.

Krzysztof Gutta wraz z Zespołem badawczym EU-Consult Sp. z o.o.

 

ankieta dla mieszkańców obszarów, na których realizowano projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Translate »