Grunt na Medal 2021

Zyskaj niepowtarzalną okazję promocji swojej gminy. Pokaż, że to właśnie Twój region jest idealnym miejscem do ulokowania inwestycji. Ruszyła 9 edycja Ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” 2021. Zgłoszenia do 26 marca!

Ruszyła 9 edycja Ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” 2021. Ideą konkursu jest promocja terenów kompleksowo przygotowanych pod inwestycje produkcyjne. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Do udziału w konkursie zapraszamy Starostów, Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów wszystkich powiatów i gmin.

Laureaci konkursu otrzymają niepowtarzalną szansę promocji swojej gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych, a wyróżnione w konkursie działki będą rekomendowane w pierwszej kolejności inwestorom. Ponadto uhonorowani będą mieć możliwość używania logo „Grunt na medal” we wszystkich materiałach promocyjnych.

Nagrodę otrzyma jeden wybrany w województwie teren. Wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w trakcie specjalnie na tą okoliczność zorganizowanej konferencji.

Prezentacja nagrodzonych terenów zostanie zamieszczona na portalach PAIH S.A. i regionalnych Partnerów projektu.

Kompletne Formularze zgłoszenia do konkursu należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy:

coie@lubelskie.pl

+48 81 478 14 69, +48 81 537 16 15

Zgłoszenia można nadsyłać do 26 marca 2021 r. 

Oryginał wypełnionego Formularzu zgłoszeniowego do konkursu (zał.3) należy dosłać pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego w Lublinie
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
z dopiskiem konkurs „Grunt na medal” 2021

Załączniki

mat. invest.lubelskie.pl

Translate »