Projekt Gospodarczy Marka Lubelskie realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego od 2007 roku. Podstawowym celem projektu jest promocja produktów i usług wytwarzanych lub świadczonych na terenie województwa lubelskiego, poprzez wykorzystanie pozytywnych skojarzeń z marką Lubelskie oraz uczynienie ich rozpoznawalnymi na rynku.

Dotychczas 78 firm z Lubelszczyzny może poszczycić się znakiem towarowym Lubelskie. Projekt gospodarczy Marka Lubelskie jest przedsięwzięciem stanowiącym platformę współpracy marketingowej pomiędzy województwem lubelskim a przedsiębiorcami.

Projekt Marka Lubelskie przynosi korzyści regionowi i jego mieszkańcom. Pomaga budować lokalny patriotyzm, wspiera działania proinwestycyjne, stymuluje rozwój gospodarczy regionu, podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw oraz promuje najlepsze produkty i usługi Lubelszczyzny.

Kto może wziąć udział w programie?

Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania znaku określa Regulamin Funkcjonowania i Przyznawania Projektu Gospodarczego Marka Lubelskie. Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest chęć przystąpienia do projektu i prowadzenie działalności na terenie województwa lubelskiego od co najmniej od 24 miesięcy. Przystąpienie do Projektu Gospodarczego Marka ?Lubelskie? jest bezpłatne. Przedsiębiorca może zgłosić swój udział poprzez dostarczenie bądź wysłanie specjalnego formularza do Departamentu Gospodarki
i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4 w formie papierowej, wysłać pocztą lub w formie skanu na adres: marka@lubelskie.pl. Do zgłoszenia trzeba dołączyć wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Tytuł Marki Lubelskie, po ocenie wniosków, przyznawany jest przez Kapitułę w skład której wchodzą m.in. specjaliści w dziedzinie gospodarki, ekonomii, zarządzania oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Działania Biura Marka Lubelskie są również odpowiedzią na potrzeby marketingowe laureatów projektu. Jesteśmy obecni na Facebook Marka Lubelskie, gdzie na bieżąco można śledzić informacje o nowych produktach, usługach i najważniejszych wydarzeniach z życia firm oznaczonych certyfikatem Marka Lubelskie oraz na stronie www.marka.lubelskie.pl. Nie ograniczamy się jedynie do kampanii promocyjnych, ale podejmujemy szereg innych akcji
tj. targi i misje gospodarcze oczywiście z udziałem lubelskich firm i ich produktów.

Zachęcamy do udziału w projekcie Marka Lubelskie. Otrzymanie certyfikatu Marka ?Lubelskie? jest równoznaczne z dołączeniem do elitarnego grona firm, których produkty i usługi są wizytówką województwa lubelskiego w kraju i za granicą. Wkrótce do grona firm
z certyfikatem Marka ?Lubelskie? dołączą kolejne.

Zgłoszenia można nadsyłać w terminie od 1 lutego 2021 roku do 31 marca 2021 roku.

Więcej pod adresem:

Ruszył nabór do XV edycji projektu gospodarczego Marka ?Lubelskie?