Kolejny etap realizacji projektu „Na ratunek”. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy” to projekt realizowany przez Powiat Tomaszowski jako beneficjenta wiodącego.

Na ratunek”. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy” to projekt realizowany przez Powiat Tomaszowski jako beneficjenta wiodącego.

W międzynarodowym partnerstwie z Szpitalem Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim, Szpitalem Powiatowym w Hrubieszowie, Centralnym Rejonowym Szpitalem w Żabince (Białoruś) oraz Sokalską Rejonową Radą (Ukraina).

Budżet projektu: 1 523 914,40 EUR w tym dofinansowanie z UE: 1 234 847,67 EUR.

Projekt polega na zakupie ambulansów, specjalistycznego sprzętu medycznego, szkoleń dla personelu medycznego oraz szkoleń z udzielania pierwszej pomocy.

Wszystkie zaplanowane działania maja na celu ujednolicenie standardów opieki na obszarze transgranicznym i zwiększenie efektywności ratownictwa medycznego na tym obszarze.

Do tej pory udało się: zakupić 2 ambulanse typu S dla Szpitala w Tomaszowie Lubelskim, dwa ambulanse do Szpitala w Hrubieszowie. Jeden typu S i jeden typu P, przeprowadzić szkolenie specjalistyczne dla personelu medycznego szpitala w Żabince na Białorusi, zakupić sprzęt medyczny do Szpitala w Sokalu, ambulanse dla szpitali w Żabince na Białorusi i Sokala na Ukrainie, zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Tomaszowie, Hrubieszowie, Żabince i Sokalu. Do szpitala tomaszowskiego planowane są zakupy: aparat ECHO, 4 automaty do resuscytacji, 2 aparaty USG, 2 defibrylatory z opcją kardiowersji i teleaudio, respirator stacjonarny, 3 aparaty EKG, 2 fantomy dla dorosłych i jeden dla dzieci.

Przed beneficjentami kolejny, najtrudniejszy etap realizacji projektu. Najtrudniejszy ze względu na stan pandemii. Szkolenia mieszkańców z zasad udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia te pierwotnie planowane miały odbywać się w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, zakładach pracy oraz na imprezach plenerowych. Lecz obecnie szkolenia z udziałem tak dużej ilości osób jest niemożliwe. Dlatego planowane jest dokonanie zmiany w projekcie i nagranie filmów instruktażowych. Filmy przedstawiać będą zasady zachowania się w różnych sytuacjach, z którymi możemy się spotkać w codziennym życiu, w szkole, w pracy, na trasie szlaków turystycznych. Filmy nagrywane będą w taki sposób aby, każdy oglądający mógł utrwalić swoją wiedzę na temat zasad zachowania się w sytuacjach zagrażających życiu i w przyszłości nie bała się pomóc.

Trwający od marca 2020 r. stan pandemii utrudnia realizację niektórych działań w projekcie, ale też umożliwił wprowadzenie dodatkowych zakupów.

Dzięki zmianom alokacji środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 udało się pozyskać dodatkowe środki na zakupy związane z obecnym stanem epidemicznym.

Powiat Tomaszowski jako Beneficjent wiodący otrzymał decyzję o przyznaniu dodatkowych środków w wysokości 216 686,90 EUR dla wszystkich beneficjentów projektu. Z dodatkowych środków szpital w Tomaszowie Lubelskim zakupił: sondę liniowa do aparatu USG, 2 aparaty EKG, 10 szt. aparatów AMBU, 5 zestawów laryngoskopu, 2 kardiomonitory, 5 pulsoksymetrów nadgarstkowych, łóżka szpitalne oraz sprzęty dezynfekujące narzędzia medyczne. Wszystkie zakupy opiewają na kwotę 76 800,00 EUR z czego z tego 90 proc. to środki pochodzące z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.

Ostatecznie budżet projektu wyniósł 1 721 560,30 EUR w tym dofinansowanie z UE to 1 433 596,22 EUR.

Wartość projektu, którą realizuje Powiat Tomaszowski we współpracy z Szpitalem Powiatowym to w przeliczeniu na złotówki koszt 2 953 960,00 zł w tym dofinansowanie 2 415 694,96 zł.

Translate »