Lubelskie Forum Gospodarcze

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w partnerstwie z:

– Lubelską Fundacją Rozwoju
– Lubelską Izbą Rzemieślniczą
– Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie
– Portem Lotniczym Lublin S.A.
– Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie
– Pracodawcami Ziemi Lubelskiej
– Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie
– Krajowym Stowarzyszeniem Eksporterzy RP

zawarła porozumienia na rzecz wspierania przedsiębiorczości makroregionu lubelskiego. Pierwszą wspólną inicjatywą Partnerstwa jest organizacja „Lubelskiego Forum Gospodarczego” w dniu 22 kwietnia 2021 roku. Forum odbędzie się pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Pana dr Jarosława Gowina i z jego udziałem.

Program Forum obejmuje dwie części. Pierwsza część dotyczy ogólnych zagadnień związanych z sytuacją społeczno-gospodarczą województwa lubelskiego oraz rolą Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w kreowaniu nowego ładu gospodarczego Polski. Druga część to dwa równolegle prowadzone panele dyskusyjne – Panel Społeczny i Panel Gospodarczy.

Lubelskie Forum Gospodarcze to cykliczne forum skupiające się na szansach rozwojowych Lubelszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przedsiębiorczości i innowacyjności. W ramach Forum chcemy identyfikować bariery rozwojowe Polski Wschodniej oraz odkrywać kierunki rozwoju makroregionu lubelskiego. Efektem Forum będzie identyfikowanie specyficznych problemów rozwoju województwa lubelskiego i regionów Polski Wschodniej, a przede wszystkim wypracowanie konkretnych i praktycznych propozycji rozwiązań legislacyjnych.

Biorąc powyższe pod uwagę zapraszamy do udziału w Forum. W przypadku przyjęcia zaproszenia prosimy o potwierdzenie w terminie do dnia 15 kwietnia 2021r. poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.wsei.lublin.pl/lfg. Forum będzie miało charakter hybrydowy – istnieje możliwość uczestnictwa osobistego lub online. Prosimy o wskazanie wybranego Panelu i formy uczestnictwa.

mat. nadesłany

Translate »