Folder turystyczny „Atrakcje na wakacje” 2021

Z pomocą finansową Lokalnej Grupy Działania “Roztocze Tomaszowskie” ukazał się folder turystyczny promujący atrakcje turystyczne Powiatu Tomaszowskiego.

Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego zrealizowało projekt pn. „Atrakcje na wakacje Powiatu Tomaszowskiego. Wydanie folderu turystycznego”.

W ramach realizacji projektu grantowego wydano 3000 sztuk folderu turystycznego z mapą powiatu tomaszowskiego na “rozkładówce” promującego zasoby turystyczne i kulturowe obszaru LGD “Roztocze Tomaszowskie”. Cel ogólny 3. Zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego. Cel szczegółowy 3.2. Koordynowanie i poprawa promocji lokalnych atrakcji, dziedzictwa i produktów lokalnych. Przedsięwzięcie 3.2. Koordynowanie i poprawa promocji lokalnych atrakcji, dziedzictwa i produktów lokalnych. Projekt realizowany w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”. Kwota wsparcia to niemal 14 tys. zł. Partnerem w projekcie jest Lokalna Organizacja Turystyczna “Roztocze”.

Translate »