Zaproszenie do badania

Trwa badanie pn. „Ocena ex ante wykorzystania instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2021-2027 w województwie lubelskim”.

Jednym z etapów ewaluacji jest badanie ankietowe z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa lubelskiego. Państwa doświadczanie oraz opinie, a przede wszystkim przyszłe plany związane z możliwościami skorzystania z funduszy na inwestycje różnego typu, pozwolą ocenić Państwa potrzeby finansowe (zarówno pod względem przedmiotowym, jak i pod względem formy wsparcia i jego wielkości), co przyczyni się do lepszego dostosowania przyszłego Programu Operacyjnego do zidentyfikowanych potrzeb.

Będziemy zobowiązani za określenie głównych potrzeb inwestycyjnych identyfikowanych w reprezentowanej przez Państwa jednostce w najbliższych latach (do roku 2027). Prosimy o wybór linku, skopiowanie go do przeglądarki oraz uzupełnienie do dnia 17.05 ankiety/ankiet:

Obszar 1/ Poniższą ankietę proszę uzupełnić, jeśli identyfikują Państwo w swoim obszarze potrzeby inwestycyjne z zakresu cyfryzacji, działalności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej lub przedsiębiorczości

https://eu-consult.info.pl/4/index.php/943158?token=45Pet&newtest=Y

Obszar 2/ Poniższą ankietę proszę uzupełnić, jeśli identyfikują Państwo w swoim obszarze potrzeby inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska naturalnego lub różnorodności biologicznej

https://eu-consult.info.pl/4/index.php/579867?token=MRuGn&newtest=Y

Obszar 3/ Poniższą ankietę proszę uzupełnić, jeśli identyfikują Państwo w swoim obszarze potrzeby inwestycyjne z zakresu rozwoju edukacji, poprawy usług zapobiegających wykluczeniu społecznemu, opieki zdrowotnej oraz rewitalizacji, kultury, turystyki

https://eu-consult.info.pl/4/index.php/48399?token=CP85t&newtest=Y

Obszar 4/ Poniższą ankietę proszę uzupełnić, jeśli identyfikują Państwo w swoim obszarze potrzeby inwestycyjne z zakresu energetyki, rozwoju odnawialnych źródeł energii, mobilności miejskiej lub transportu

https://eu-consult.info.pl/4/index.php/37825?token=Zk3nc&newtest=Y

 

Translate »