Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Lubelski Park Naukowo Technologicznego S.A. realizuje projekt „Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości”, którego celem jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie poprzez stworzenie 66 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego w 55 nowopowstałych firmach.

Projekt zakłada dostarczenie niezbędnej wiedzy 60 Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu oraz udzielnie 55 bezzwrotnych dotacji w wysokości do maksymalnie 27 000,00 złotych i wsparcia pomostowego w maksymalnej wysokości do 2 100,00 złotych przez okres 12 miesięcy.

Rekrutacja do projektu została rozpoczęta.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia 11 maja 2021 r. w godzinach 10.00-14.00.

Wszyscy zainteresowani pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zapoznać się z zasadami uczestnictwa w projekcie na stronie internetowej https://lpnt.pl/ .

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania zgłoszeń rekrutacyjnych.

 

Dotacje na start LPNT

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Translate »