Uroczystości patriotyczne w Posadowie

W tym roku mija 77 lat od bahaterskich walk stoczonych pod Posadowem, Rzeczycą i Żulicami pomiędzy oddziałami Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich a oddziałami Ukraińskiej Powstańczej Armii. To bolesna rocznica dla wielu ludzi, zwłaszcza tych którzy pamiętają wielkość okrucieństw zadanych Polsce. Jak podkreślił w okolicznościowym przemówieniu, Dariusz Kozłowski Wójt Gminy Telatyn: „Niezwykle smutna to historia i tym samym obchodzona przez nas rocznica tych wydarzeń, jednak my potomni musimy o niej pamiętać. Pamiętać nie tylko o tych, którzy zginęli ale też mieć świadomość tego, kto tego dokonał”.
Uroczystości, które odbyły się w niedzielę 13 czerwca 2021 roku rozpoczęła Msza Święta sprawowana przez miejscowego proboszcza, ks. Grzegorza Hałasa w intencji Ojczyzny oraz pomordowanych. Po uroczystej modlitwie przybyłe delegacje udały się pod pomnik ku czci poległym w posadowskim lesie, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze.
Na wydarzenie w imieniu Powiatu Tomaszowskiego przybyli: Dariusz Czop Sekretarz Powiatu, Wiesław Cielica Wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz Jan Kowalczyk Radny Rady Powiatu a także przedstawiciele Urzędu Gminy Telatyn: Mieczysław Szaruga Sekretarz Gminy, Jarosław Romanowski Przewodniczący Rady Gminy, Bartłomiej Bednarczyk Radny Rady Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy i zaproszeni goście: por. SG Sebastian Harbuz z PSG w Chłopiatynie, dh Roman Kurnik Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP, podpor. Andrzej Hytryniewicz Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK – rejon Ulhówek i Łaszczów, Jednostka OSP Posadów, harcerze z 19 DH Modrzewie z druhem Henrykiem Szarugą oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy.
W wydarzeniu uczestniczyły również poczty sztandarowe – Światowego Związku Żołnierzy AK – rejon Telatyn, OSP Posadów i SP w Telatynie.
Translate »