Konferencja na temat modernizacji linii kolejowych

14 czerwca 2021 roku w Lubaczowie zorganizowano konferencję poświęconą modernizacji linii kolejowej nr 101 (woj. podkarpackie)

oraz linii nr 69 (woj. lubelskie).

Uczestników konferencji przywitał Zenon Swatek – Starosta Lubaczowski.

Podczas spotkania omówiono między innymi: historię, stan obecny jak i potencjał rozwojowy linii kolejowej 101 i 69; dyrektorzy Zakładów Linii Kolejowych w Rzeszowie i w Lublinie omówili stan obecny, plany inwestycyjne oraz stopień zaawansowania ich realizacji ze strony PKP PLK; podjęto temat stanu obecnego, planów inwestycyjnych oraz stopnia zaawansowania ich realizacji ze strony Samorządów Województw: podkarpackiego i lubelskiego, w tym panelu wystąpili Członkowie  Zarządu obydwu województw. O możliwościach rozwojowych związanych z turystyką i strategicznymi zamierzeniami rozwoju Roztocza mówił przewodniczący Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Ziemia Lubaczowska”. Z kolei przedstawiciel PARP w Warszawie omówił priorytety związane z rozwojem turystyki w nowej perspektywie finansowej Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

W wydarzeniu udział wzięli: Teresa Pamuła – Poseł na Sejm RP, Henryk Karwan – Starosta Tomaszowski, Wiesław Kapel – przewodniczący Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego Ziemia Lubaczowska, Wojciech Żukowski – burmistrz Tomaszowa Lubelskiego oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Roztocze, Jarosław Joniec – dyrektor biura Euroregion Roztocze, Krzysztof Szpyt – burmistrz miasta Lubaczów, Janusz Zubrzycki – zastępca burmistrza miasta Lubaczów, Andrzej Gryniewicz – burmistrz miasta i  gminy Oleszyce, Robert Serkis – wójt gminy Horyniec Zdrój, Marek Krakowski – dyrektor Departamentu Infrastruktury i Majątku Województwa Lubelskiego, Piotr Pilch – wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Maciej Berliński – dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Emilia Szkudlarz – zastępca dyrektora Biura Strategii PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (udział on-line), Magdalena Grobel – dyrektor Biura Komunikacji i Promocji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (udział on-line), Mieczysław Borowiec – dyrektor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie (udział on-line), Andrzej Matysiewicz – dyrektor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Lublinie (udział on-line), Janusz Mroczka – dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie, Janusz Wojciechowski – naczelnika Wydziału Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego przy Starostwie Powiatowym w Lubaczowie.

Translate »