Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego

16 czerwca 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego.

W konwencie udział wzięli starostwie, prezydenci miast, a także Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski, Wawrzyniec Kowalski – Zastępca Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej w Ministerstwie Edukacji i Nauki, reprezentujący Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, Małgorzata Romanko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, reprezentująca Marszałka Województwa Lubelskiego, Mariusz Kidaj – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, Aleksandra Sępoch – p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji Specjalnej i Wspomagania w imieniu Pani Teresy Misiuk – Kuratora Oświaty w Lublinie, Jacek Figarski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz w formie zdalnej Magdalena Szymańska – Naczelnik Wydziału ds. Rehabilitacji Społecznej i Współpracy z Samorządami w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Z ramienia Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim udział w Konwencie wzięła Katarzyna Gucz – urzędujący Członek Zarządu.
Spotkanie, któremu przewodniczył Starosta Lubelski Zdzisław Antoń, poświęcone było trwającym pracom nad wdrażaniem projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. ,,Edukacja dla wszystkich” w powiatowych systemach pomocy społecznej, w
Przedstawiciele powiatów województwa lubelskiego, mieli również okazję poruszyć bieżące tematy związane z samorządem.
tekst i fot. Starostwo Powiatowe w Lublinie
Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego
Translate »